กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/25รายละเอียด :
    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564    อ่าน 30 คน