กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทีกษะ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564    อ่าน 42 คน