กิจกรรม : โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน

รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะได้รับแจ้ง จากจัดหางานจังหวัดตรัง ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน หากมีผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและกรอกข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะได้ในวัน เวลา ราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564    อ่าน 82 คน