กิจกรรม : การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

รายละเอียด :
    อบต.เกาะเปียะ ได้รับแจ้งจากอำเภอย่านตาขาว ว่า สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี เป็นเงิน 3,000 บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564    อ่าน 98 คน