กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
รายละเอียด :
    กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3อาร์สา ได้ ที่ https://youtu.be/ysBdQbQZXKw https://youtu.be/IoczP_STsB4
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563    อ่าน 80 คน