กิจกรรม : การมอบนมผง ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ให้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กอายุ 1 – 3 ปี เพื่อการมอบนมผง ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก สำหรับเด็กอายุ 1 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563    อ่าน 161 คน