กิจกรรม : เชิญชวนกิจกรรม “วันงดสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ”

รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และเผยแพร่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พระคติธรรม โอวาทจากผู้นำศาสนา และคำขวัญ จากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564    อ่าน 42 คน