กิจกรรม : กิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

รายละเอียด :
    อำเภอย่านตาขาว ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามโครงการพัฒนาสินค้าตลาดเกษตร ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564    อ่าน 49 คน