กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการ รถ Moble พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกีจฐานราก จังหวัดตรัง

รายละเอียด :
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการรถ Moble พาณิชย์...สดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง โดยมีรถ Mobile คลอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ปลากระป้อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอื่น! ไปจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อบต.เกาะเปียะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564    อ่าน 40 คน