ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน(ผู้กักตัวที่บ้าน)ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน(ผู้กักตัวที่บ้าน)ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน