ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน