ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุ ๒-๔ ปี เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประจำปี
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุ ๒-๔ ปี เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ขนาด ๓.๐x๔๐เมตร จำนวน ๑ ป้าย และขนาด ๑.๕x๓.๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน