ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ
LED สี และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน