ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนต
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน