ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๖,รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑เครื่อง รห
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๖,รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๑-๐๐๑๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน