ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ออกไปอีก จนถึงเดือนมิถุนายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน