ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๒-๐๐๐๒ และเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 มิ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 มิ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิดภัณฑ์นมพลกฟื้นเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 มิ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน(ผู้กักตัวที่บ้าน)ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 มิ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน(ผู้กักตัวที่บ้าน)ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 มิ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่กีบประชาชน (ผู้กักตัวที่บ้าน)ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
31 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 พ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57