ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๖,รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑เครื่อง รห ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 มี.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านต้นปริง - คลองลำชาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 มี.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มี.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนต ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 มี.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 มี.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้าง เครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบสภาพอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ก.พ. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุ ๒-๔ ปี เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ก.พ. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55