ข่าว : ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

รายละเอียด  : หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำจุดต่างๆจำนวนมากผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศเมื่อ :