ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564

รายละเอียด  : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประกาศเมื่อ :